Project Description

Heembeton, onderdeel van CRH Structural, is een gevestigde naam en marktleider op het gebied van betonnen bouwelementen. Betonnen gevels, wanden en elementen met voorgemonteerde kozijnen; het bedrijf levert alle vormen van prefab cascodelen.

Stevige resultaten lijken in beton gegoten bij Heembeton Lelystad.

Waarom verbeteren?
Het ene betonelement is het andere niet. Hoe meer wapening, kozijnen, spouwankers, elektra, leidingen et cetera, des te meer uren er gaan zitten in een vierkante meter beton. Als dat werkpakket stabiel en dagelijks hetzelfde is, gaat de indicator meters per manuur nog wel op. Echter, Heembeton in Lelystad maakt de laatste jaren een beweging naar meer op maat prefab werk. De elementen worden complexer en arbeidsintensiever met als gevolg dat de indicator van meters per manuur aan waarde begon te verliezen.

Hoe hebben we dit aangepakt?
De discussie rondom prestatiemeting kwam dan ook snel op, maar belemmerde de mensen in de fabriek niet om gewoon aan de slag te gaan met procesverbetering. Inmiddels beland in een derde ronde van verbeterteams is er een flinke slag gemaakt in het realiseren van flow. Enerzijds zorgden nieuwe afspraken en regels aan de voorkant van het proces voor een meer gebalanceerde workload. Anderzijds kregen de verschillende afdelingen hun processen ook steeds meer onder controle en groeide de aandacht voor het correct beleveren van de interne klant.

Wat hebben we ingezet?
In een van de meest recente verbeterteams werd de toeleverende logistiek van betonwapening aangepakt. Met een gestructureerde PDCA aanpak ontstond een heldere nieuwe werkwijze waar zaken als tussenopslag, JIT-belevering, zoektijd eliminatie en de kwaliteit van werktekeningen belicht en verbeterd werden. Volgens het principe van de drietraps opleidings-raket kwam het voorzitterschap van dit (en andere) team(s) inmiddels ook in handen te liggen van de intern aangestelde Lean coördinator Jeroen Geisterfer. Triodin fungeerde hierbij als coach zodat het continu verbeteren ook daadwerkelijk in de organisatie komt te liggen.

Terwijl de discussie rond een gewogen werklast werd gevoerd, werd de vertaling van verschillende praktische prestatie indicatoren gemaakt naar verbeterborden op de werkvloer (‘POENK-borden’ in Triodin termen). Het doel daarvan: nog bredere betrokkenheid voor continu verbeteren onder de mensen, focus op de belangrijkste zaken en dagelijkse aandacht en ruimte voor verbetering. Het besef groeit dat een goed verbeterplan en een goede verbeterstructuur absoluut geen effect gaan hebben wanneer het bijhorende leiderschap ontbreekt. Het is minimaal een randvoorwaarde voor verbeteren maar kan in een positief scenario ook als extra versterker werken. En terwijl we de leidinggevenden steeds meer in de stimulerende rol zien kruipen, groeit de procesbeheersing en tevredenheid onder de mensen in de fabriek over hun werk.

Welke resultaten zijn er behaald?
Naast een daling van het aantal kwaliteitsissues met 50% is de productiviteit structureel gestegen. Gemeten met de oude indicator van vierkante meters per manuur, zien we een stijging van 5 tot 10%. Dit resultaat is geboekt ondanks dat er in het werkpakket ruim 10% meer elementen zitten van de meest bewerkelijke categorie. Waar deze elementen voorheen uitgerangeerd werden om buiten de lijn op te bouwen, gaan ze nu gewoon mee in de flow. En kijken we naar het verrichte werk ten opzichte van het ingeplande werk, dan blijkt de leverbetrouwbaarheid sterk verbeterd.


Wat was jouw “highlight” van dit verbetertraject?

“De resultaten die we met de verbeteringen hebben bereikt staan zo stevig dat ze wel in beton gegoten lijken!”

Jeroen Geisterfer, Lean officier Heembeton Lelystad.


Bij vragen over de mogelijkheden die we u kunnen bieden kunt u contact opnemen met:
Edwin van der Weele: +31 (0)40 292 78 55 en edwin.van.der.weele@triodin.nl

Project Details

  • Klant:Heembeton Lelystad
  • Periode verbetertraject:Kwartaal 3-2014 tot en met kwartaal 2-2015
  • Opdracht:Het vergroten van de capaciteit van de fabriek