Project Description

KUBO is een leverancier (engineering, productie en bouw) van slimme, voor de klant waardetoevoegende (lees: groeibevorderende intelligentie) kassen over de hele wereld. KUBO maakt een spectaculaire groei door met verdubbeling in klein aantal jaren tijd. Met het programma “KUBO, elke dag beter!” werkt KUBO eraan om dit zo soepel en productief mogelijk te laten verlopen.

KUBO Logistics: van stil staan, zoeken en te laat zijn naar een optimale flow!

Waarom verbeteren?
Een razendsnelle groei van 100 hectare naar meer dan 160(!) hectare kassenbouw had ook flinke consequenties voor de complexe logistieke stromen van KUBO. Uitdaging: van 4-6 vrachtwagens naar 10-12 vrachtwagens per dag laden en lossen, en klaar voor verdere groei. Oh ja, en dat alles ook inclusief verhuizing naar een nieuwe hal.

Hoe hebben we dit aangepakt?
Belangrijke randvoorwaarde: zelfde hoeveelheid mensen. Dit terwijl de teneur was: “we hebben mensen tekort!”. Het doel werd al snel om Logistiek zodanig te verbeteren dat de productiviteit 2,5 keer hoger zou worden, dat het werk minder belastend zou worden en dat er veel meer rust en regelmaat zou ontstaan. Kortom, eruit die ‘Lean verspillingen’, we gaan “flow-en” en wel veilig!

Wat hebben we ingezet?
Begonnen werd met een Lean awareness bedrijfssimulatiespel, niet alleen om de basisprincipes van Lean verbeteren te ervaren, maar ook om het proces in de groep om te draaien in de richting van samenwerken, elkaar aanvullen, op elkaar bouwen, en samen goed organiseren. Daarna heeft pas de juiste afkadering van de how en de verdere invulling van de what plaatsgevonden.

Verder werd het hele proces zodanig ingericht dat de werkvloer op begeleide wijze helemaal zélf verantwoordelijkheid kon en mocht nemen voor het eigen proces. Zo werd de aanwezige kennis en ervaring optimaal benut, en had de eindoplossing optimaal draagvlak en eigenaarschap. Dat betekende natuurlijk ook wel wat voor het MT. Richting en kaders geven, maar de werkvloer de ruimte geven en maximaal faciliteren bij het bedenken van het ‘hoe’. Daarmee moest vanuit de leiding een slag worden gemaakt van sturend, naar meer begeleidend, toetsend en coachend.

Welke resultaten zijn er behaald?
Een super proces met betrokkenheid van iedereen heeft geleid tot een nieuwe logistieke locatie waarin geen enkele desinvestering heeft plaatsgevonden. De productiviteit is nu al 2x zo hoog; effectiviteit, efficiency en professionaliteit zijn zeer sterk toegenomen.


Wat was jouw “highlight” van dit verbetertraject?

“De groep zelf is misschien nog wel mooier dan ons schitterende nieuwe logistiek centrum. We zijn als bedrijf ‘rijker’ geworden door de ontwikkeling van deze mensen en de verbeteringen die ze gerealiseerd hebben. Ikzelf heb ook een andere kijk gekregen op hoe je iets kunt bereiken met een groep medewerkers. Ik ben écht mega-trots op deze groep!”

Ron Arensman – Operations directeur KUBO.


Bij vragen over de mogelijkheden die we u kunnen bieden kunt u contact opnemen met:
Edwin van der Weele: +31 (0)40 292 78 55 en edwin.van.der.weele@triodin.nl

Project Details

  • Klant:Kubo Group
  • Periode verbetertraject:van Dec 2016 tot Sept 2017
  • Opdracht:optimale flow in magazijn op nieuwe locatie