Project Description

WoonVeilig is het eerste op internet gebaseerde alles-in-één alarmsysteem voor het draadloos beveiligen en automatiseren van je huis. Het WoonVeilig alarmsysteem beveiligt je huis draadloos tegen inbraak-, brand- en waterschade en met de app bedien je eenvoudig alle apparaten thuis en bekijk je opgenomen beelden van camera’s. WoonVeilig is marktleider in Nederland op het gebied van slim en veilig wonen. Het is een innovatief en groeiend bedrijf met wereldwijde ambities.

Dingen moeilijk maken, is heel makkelijk. Ze makkelijk maken, is soms heel moeilijk.

Waarom verbeteren?
In dit project was de wens om de retourstroom van producten te optimaliseren en te standaardiseren.
We zagen dit niet als kernproces en hadden geen overzicht. We zagen de problemen letterlijk voor onze ogen groter worden: geretourneerde producten op de kantoorvloer als voorraad punten; kwijtgeraakte producten niet altijd administratief verwerkt; dood kapitaal op de vloer; te laat uitgevoerd terugbetaling naar klanten, ten koste van klanttevredenheid; irritatie op de vloer die meer als magazijn dan als kantoor fungeerde. Kortom het proces was niet onder controle!

Hoe hebben we dit aangepakt?
Ondanks de ideeën die bij voorbaat binnen het MT/ de Directie bestonden over mogelijke oplossingen, is in overleg met Triodin gekozen om de verbeteropdracht bij een multidisciplinair team van betrokkenen te leggen. Dit mede uit het besef dat het scheiden van WAT (de gewenste output) en het HOE (de oplossingen daar naar toe), zeker in een groeiende organisatie als WoonVeilig, belangrijk is. Uitgangspunt bij de aanpak, is geweest het aansluiten bij de behoefte aan duidelijkere benoeming van proceseigenaren, liefst zo laag mogelijk in de organisatie vastgelegd met het RACI-model.

Wat hebben we ingezet?
Er werd gestart met een awareness workshop, waarin het team met hulp Triodin de product- en informatiestromen visueel heeft gemaakt in een Waarde Stroom Analyse. Na het een verdere tussentijdse analyse door de teamleden werd ingezoomd op de grootste pijnpunten en bronoorzaken van problemen in het proces. Omdat Woonveilig een effectieve eigen projectenstructuur kent, is vanaf dit punt de uitwerking van de procesverbetering opgepakt door de interne projectleider en toetste Triodin vanuit de externe coach rol de voortgang. Het uiteindelijke doel was een verbeterd en gestandaardiseerd proces, en daarvoor hebben we eerst bewustwording gecreëerd en focus aangebracht.

Welke resultaten zijn er behaald?

– Een duidelijk, beschreven en gestandaardiseerd proces
Bij de start van de workflow is duidelijk welke activiteiten moeten worden verricht en welke informatie moet worden gedeeld, het hele proces daarna flowt lekker door.

– Een kortere doorlooptijd van retourproducten (soms 9 maanden stil liggend, nu direct behandeld)
De retouren hebben vaste plekken en stromen veel vlotter door het retourproces, waardoor ze snel gekapitaliseerd of netjes vernietigd worden. Externe opslag werd overwogen maar is overbodig gebleken!

– Een 5S ingerichte werkplek waar makkelijk en goed gewerkt kan werken ook door inleenkrachten
Welke materialen bij welke types horen en bijbesteld moeten worden is duidelijk. Misgrijpen gebeurt niet meer en het is veel makkelijker voor tijdelijke krachten om bij te springen met behoud van hoge kwaliteit.

– Tijdige terugbetaling van klanten en snellere vervanging van defecte producten
Klanten zullen het effect van deze verbeteringen merken omdat ze nog meer op tijd worden terugbetaald bij een retour en dat ze eerder een nieuw product hebben in geval van een defect.


Wat was jouw “highlight” van dit verbetertraject?

“Het is me nog duidelijker geworden dat het als directeur belangrijk is betrokken te zijn bij het formeren van het team en de verbeterambitie. De medewerkers zelf de oplossingen laten bedenken vergroot het eigenaarschap.”

Robin Rietveld, CEO, WoonVeilig.


Bij vragen over de mogelijkheden die we u kunnen bieden kunt u contact opnemen met:
Edwin van der Weele: +31 (0)40 292 78 55 en edwin.van.der.weele@triodin.nl

Project Details

  • Klant:Woonveilig
  • Periode verbetertraject:van juni 2017 tot augustus 2017
  • Opdracht:Het optimaliseren van refurbishment bij Woonveilig Nederland