Inspiratiesessie 2

Inspiratiesessie voor beslissers (deel 2)


Het idee achter deze reeks van inspiratiesessies is om beslissers aan de hand van Triodin’s inside-out filosofie te inspireren op het gebied van leiderschap en hierin samen de verdieping te zoeken. De opzet van deze sessies is om dit met een vaste kleinere groep te doen. Zo ontstaat er echt ruimte voor verdieping en reflectie. Deze keer was het thema van deze inspiratiesessie: ‘Laat inspirerend leiderschap als hefboom werken’ met als gastspreekster Aukje Kuypers, Directeur van Kuijpers Installaties en zakenvrouw van het jaar 2018.

Tijdens deze tweede inspiratiesessie werd eerst het cultuurveranderingsmodel van Ken Wilber toegelicht. Dit model maakt in vier kwadranten visueel hoe cultuurverandering effectief te realiseren is. Na deze toelichting gingen de deelnemers in duo’s aan de slag met het beantwoorden van een aantal vragen, gekoppeld aan de kwadranten van het model van Wilber. Dit om tot inzicht te komen in wat voor hen belangrijk is als inspirerend leider, waarom dit voor hen belangrijk is en met welke activiteiten deze beweging in gang zou kunnen worden gezet.

De ervaringen die in de evaluatie over deze opdracht  werden gedeeld waren zeer positief. Enkele woorden die tijdens de evaluatie werden uitgesproken waren: inspirerend, verrassend, zinvol, herkenbaar, verhelderend en stof tot nadenken.

Vervolgens nam Aukje Kuypers de groep mee in haar ervaringen als leider bij het bedrijf Kuijpers Installaties. Hierin ging zij in op haar persoonlijke ontwikkeling en beslissingen die zij heeft genomen om met haar bedrijf te komen waar zij nu staan. Erg inspirerend met name door haar visie op duurzaamheid en het volharden in deze visie in de aansturing van het bedrijf ondanks de gebruikelijke “tegenkrachten”.

De datum voor de volgende inspiratiesessie is al gepland op 23 mei 2019. Zoals eerder vermeld willen we de groep compact houden, maar ben je als leider van een organisatie(deel) geïnteresseerd om deel te nemen aan deze sessie(s), laat het dan weten via het contactformulier op onze website of een e-mail aan info@triodin.nl.