High Five Lean Advocates trappen af

High Five Lean Advocates trappen af!

Neways International


Om de One Neways cultuur zich verder te laten ontwikkelen, is van alle operating centers in Nederland en Duitsland een High Five Lean Advocate afgevaardigd naar de hoofdlocatie van Neways voor een gezamenlijke kick-off tweedaagse. Tijdens deze kick-off werd stil gestaan bij de whyhow en what van dit nieuw gevormde Advocates Team. Een mooi proces waarin ze na een enerverende High Five Lean Experience bij Triodin, in het avondprogramma van dag 1 een gastspreker met veel ervaring in Lean op strategisch niveau aan de tand voelden. Of was het andersom? Hierdoor geïnspireerd kwam het op dag 2 tot een mooi gezamenlijk beeld van wat er hen te doen staat. Lees in dit artikel hoe dat is gegaan en waar het precies toe heeft geleid… en bekijk ook de video!


VERBINDEN VOORAF

Je bent druk bezig met het runnen van je operating center en dan komt het verzoek om een afgevaardigde te sturen naar de Lean advocates dagen. Je kunt je voorstellen dat dat niet altijd meteen tot veel enthousiasme leidt, je hebt het immers al druk genoeg! Toch bleek uit een inventarisatie vooraf dat iedereen er al best positief in stond. Een teken dat High Five Lean bij Neways echt tot de cultuur begint te horen en dat mensen bereid zijn écht hun verantwoordelijkheid te nemen op dit gedachtegoed nog verder in de organisatie te verspreiden. De inventarisatie vroeg ook naar thema’s die in de ogen van de Lean advocates belangrijk zijn op dit moment van de cultuurverandering binnen Neways. Daar werd het programma van de twee dagen op afgestemd.


DE HIGH FIVE LEAN EXPERIENCE ALS TEAMBUILDER

De verscheidenheid zowel qua functionele achtergrond als de ervaring met Lean was groot in de groep van Lean Advocates. Natuurlijk had iedereen als MT-lid van zijn operating center (OC) wel enige ervaring met Lean maar de één wat meer dan de ander. Dit lag ook aan de achtergrond qua functie: aangezien de focus bij Neways, zeker bij de grotere OC’s, vooral op operations heeft gelegen, zit daar ook nog de meeste praktijkervaring.

Nadat Harrie van Houtum, één van de trekkers van het High Five Lean verandertraject binnen de Neways holding, de groep nog eens meegenomen had in het ‘waarom’ van de High Five Lean advocates rol, werd de groep al snel aan de slag gezet in de High Five Lean Experience. Een enerverend proces waarbij de groep samen een bedrijf vormde en de taak op zich nam om de prestaties van het bedrijf, door praktische toepassen van Lean, te verbeteren. Dat het resultaat daarvan sterk afhankelijk is van de mate van samenwerking en effectief gedrag van de leider van het team en de teamleden, was ook in deze High Five Lean Experience duidelijk zichtbaar. Met wat bijsturen kwam het team echter tot een verandering in haar gedrag wat leidde tot een zeer goed resultaat.

 

[huge_it_video_player id=”14″]


GASTSPREKER STEPHAN HOEVENAARS INSPIREERT

Na het dik verdiende buffet op het kantoor van Triodin, was het tijd voor de gastspreker Stephan Hoevenaars. Een door de wol geverfde Lean believer met veel ervaring in het doorvoeren van Lean programma’s in internationale bedrijven met meerdere vestigingen en verschillende culturen. Dat past dus bij waar Neways voor staat, met haar internationale aanwezigheid in verschillende continenten.

Anders dan de doorsnee gastspreker, wist Stephan middels een groepsgesprek mooi een aantal thema’s aan bod te laten komen. Zo inspireerde hij de groep om na te denken over hun rol in het verandertraject binnen Neways. Belangrijk aspect dat Stephan daarbij aanhaalde, was het door het management zelf voor- en doorleven van het Lean verbeteren in de praktijk. Lean is niet alleen iets waar men in de organisatie mee aan de slag moet. Het werkt beter als het management zelf de voortrekkersrol neemt en met de voeten in de Lean-klei staat.


DUIDELIJKE RICHTING EN CONCREET ACTIEPLAN

Geïnspireerd door de inputs van de vorige dag wist het team op dag 2 van deze kick-off een duidelijke en enthousiasmerende richting voor zichzelf uit te stippelen. De ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ van het team werden in een gezamenlijk besluitvormingsproces vastgesteld. Daarbij werd nog eens stilgestaan bij de cultuur van de verschillende OC’s aan de hand van het model van Laloux, dat door Martin Puchert, Lean manager van de Neways vestiging in Riesa, werd toegelicht. Dit bracht mooi inzicht in waar Neways op dit moment staat en waar het de komende tijd naar toe wil ontwikkelen als organisatie. De High Five Lean advocates zijn alleen maar méér enthousiast geworden om hieraan bij te dragen en het feit dat er nu over de verschillende vestigingen heen een team is dat daarbij elkaar inspireert en ondersteund, met focus op High Five Lean, gaat daar zeker een belangrijke hefboom in zijn.

Dank aan alle deelnemers voor hun zeer waardevolle inputs!