Neways China

‘High Five Lean’ goes China!


Voor onze partner in continu verbeteren, Neways Electronics, heeft Triodin in hun Chinese vestiging in Wuxi een start gemaakt met het verbeterprogramma ‘High Five Lean’. Altijd spannend zo’n kick-off en dit keer extra spannend, want zal onze aanpak aanslaan in deze totaal andere cultuur? Raken onze inside-out principes ook hier de juiste snaar? Is de taalbarrière een probleem? En hoe op te volgen na de kick-off? Stuk voor stuk belangrijke vraagstukken. Lees in dit artikel welke antwoorden we daarop hebben gevonden maar vooral ook hoe dat is gegaan…


Eerste kennismaking “stroefjes”

In het kader van het Neways leiderschapsprogramma hebben we het drieluik Get connected, Get committed, Get it done geïntroduceerd. De uitdaging hier was te “connecten” met mensen op afstand, in een andere cultuur met een andere taal. Neways schoof Ray, in China geboren en al een tijd in Nederland werkzaam, als verbetercoach naar voren. Achteraf een schot in de roos want ondanks dat het MT het Engels redelijk machtig bleek te zijn was het om echt te verbinden nodig om af en toe ook in de eigen taal te kunnen communiceren. Ging dat communiceren vanaf het begin goed? Zeker niet! De eerste voorbereidende video-call met het MT verliep vanuit onze optiek stroefjes: ondanks herhaaldelijke vragen werd er nauwelijks iets gezegd.  We vroegen ons enigszins verwonderd af: is dit cultureel bepaald of een teamspecifiek ingesleten patroon, beide eventueel versterkt door de taalbarrière?


Het ijs gebroken met Insights
Tijdens de 1 op 1 gesprekken met alle MT leden over hun Insights profiel (een andere voorbereidende actie om verbinding te realiseren), bleek dat de communicatie wel soepel verliep en dat er wel degelijk interactie mogelijk was. De taalbarrière bleek er voor een enkeling wel te bestaan maar waar dat het geval was had men zelf het initiatief genomen om een collega als tolk te laten fungeren. Uit de analyse van het Insights teamwiel bleek de blauwe, meer introverte energie de dominante energie in het team. Maar aangezien de rode, meer extraverte energie bij de meerderheid van het team ook bovengemiddeld aanwezig was, kon dat ook als teamspecifieke oorzaak worden weggestreept. Wat het dan wel was werd al snel duidelijk tijdens onze eerste 2 dagen in China waarin we met een MT-sessie begonnen.


Tijdens de MT sessie “knalt het” (ook in China)

De MT sessie is een intensieve en interactieve sessie waarin vooral het bewustzijn wordt getriggerd over wat een verbetercultuur creëren van het MT vraagt. Dit doen we door een combinatie van items op het vlak van procesverbetering en gedragsverandering. Zo spelen we een Lean simulatiespel en sluiten we na een gezamenlijke (in dit geval heerlijke Chinese) maaltijd in de avond af met een Insights teamworkshop. De ervaring leert dat het in dit bewustwordingsproces altijd op één of andere manier “knalt”. Het gezegde “zonder wrijving geen glans!” bleek ook in China van toepassing.


POENK en V-team voor verbeterstructuur en direct resultaat
We zullen hier niet in detail uit de doeken doen (dat begrijp je) hoe de “knal” klonk en eruit zag. In algemene termen had het te maken met een combinatie van cultureel bepaald gedrag en een ingesleten teamspecifiek gedragspatroon. Hoe het ook zij, de “knal” was er en hielp het team uiteindelijk om beter te functioneren. En dat bovenop een prachtstart van de tweede dag met

zéér persoonlijke overdenkingen en gevoelens die de MT leden met elkaar deelden over de eerste dag. Daaruit bleek dat ze echt aan het denken waren gezet. Aan het einde van de dag was er een gedeeld beeld, vastgelegd in een samen getekende visie, over waar het MT de vestiging graag naar toe ziet bewegen. Om daar de eerste stappen in te maken en dat meteen structuur te geven zijn we in de loop van de week verder gegaan met het opstarten van POENK binnen het operations proces en een V-team gericht op direct resultaat.


HIGH 5 Lean in China wordt vervolgd
De opvolging de afgelopen weken leert dat men voortvarend en met veel enthousiasme werkt aan High Five Lean. Als coach van de coaches Ray en een externe Chinese Lean consultant, zal Triodin het veranderproces verder begeleiden. Met de aanwezige goede wil en inzet, belooft het een mooi proces te worden. High Five Lean in China wordt vervolgd, we houden u op de hoogte!