25 Vragenlijst

25 Vragenlijst

Welkom bij uw High Five Lean quick scan!

Verdient uw bedrijf al een High Five?
Nieuwsgierig hoe de verbetercultuur in uw bedrijf nu al is?

Check uw score door het beantwoorden van slechts 25 meerkeuze vragen hieronder:

 

1. Zijn u en uw mensen/ uw collega's bekend met de Lean verspillingen en de impact daarvan op uw resultaten?
2.

Is continu verbeteren in uw organisatie wezenlijk onderdeel van de (jaarlijkse) doelstellingen?

3. Communiceren leiders de verbetervisie duidelijk en eenduidig naar de medewerkers?
4. Wordt het verbeterpotentieel van processen meetbaar inzichtelijk gemaakt en besproken met de proceseigenaren?
5. Zijn leidinggevenden als rolmodel voorbeeldig voor het gewenste verbetergedrag dat van mensen gevraagd wordt?
6. Weten alle medewerkers wat hun interne en externe klanten van hen verwachten?
7. Werken alle teams aan doelen die direct of indirect bijdragen aan de hogere doelen van de organisatie?
8. Zijn meetbare prestatie-indicatoren, doelstellingen en resultaten up-to-date en gevisualiseerd op de werkvloer?
9. Bespreken leidinggevenden met een structurele regelmaat de resultaten en verbetermogelijkheden met hun mensen?
10. Is uw bedrijf procesgericht georganiseerd (bijv. in klantenteams) i.p.v. in functionele afdelingen?
11. Is van alle verbeterinitiatieven bij iedereen duidelijk dat deze een bijdrage leveren aan de organisatiedoelen?
12. Zijn alle medewerkers in staat gesteld en getraind om bij te dragen aan continu verbeteren?
13. Hebben medewerkers de vrijheid om met eigen oplossingen te komen?
14. Gebruikt u gestructureerde tools en methodes om uw processen te verbeteren?
15. Worden verbeterresultaten gevierd en gedeeld met de hele organisatie?
16. Worden processen en verbeteringen goed gestandaardiseerd en geborgd in uw organisatie?
17. Worden best-practices met een vaste regelmaat benoemd, besproken en gedeeld met de organisatie?
18. Vervullen leidingegevenden hun primaire taak door mensen en teams te coachen en te ontwikkelen?
19. Zijn verwachtingen met betrekking tot gedrag van medewerkers expliciet gemaakt (bijv. opgenomen in prestatiebeoordelingen)?
20. Beschikt uw organisatie over één of meerdere bekwame verbetercoaches?
21. Is er naast aandacht voor outputresultaten ook aandacht voor het proces van verbeteren (gedrag, leiderschap, teamplay)?
22. Worden de leidende principes waarmee de organisatie bestuurd wordt, periodiek tegen het licht gehouden?
23. Heeft u een heldere visie op het doorontwikkelen van uw mensen, zodat zij kunnen excelleren in hun verbeterprestaties?
24. Heeft u en uw team van directe collega's doelstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling?
25. Zijn medewerkers trots op hun werk en hun actieve bijdrage aan het continu verbeteren daarvan?
  • Posted by Edwin van der Weele
  • On 21 november 2018