Opleiden – trainen – coachen

Bouwen van trainingsprogramma’s voor Proces én Gedrag

De afgelopen maanden hebben we weer voor diverse klanten (internationale) trainingen en trainingsprogramma’s mogen bouwen en uitvoeren. Maar hoe doen we dat dan eigenlijk? 

Bij Triodin spreken we over onszelf als verbetercoaches, we helpen de mensen bij klanten door ze zelf te leren verbeteren en optimaliseren van zowel het proces als het gedrag. Want je weet: P x G² = R.

triodin_PxG2=R

We werken daarin stap voor stap aan de juiste opbouw: bijvoorbeeld eerst opleiden, dan trainen en tot slot coaching-on-the-job. Maar ook een andere volgorde kan goed werken, waarbij je eerst gaat coachen om te zien waar de uitdagingen zitten, en daarna op maat gaat opleiden en trainen.

 • Opleiden – voordoen – (nieuwe) kennis en vaardigheden aanleren;
 • Trainen – samen doen – de kansen geven (nieuwe) kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen;
 • Coachen – zelfstandig laten doen – leren (nieuwe) kennis en vaardigheden zelf verder te ontwikkelen en alleen bijsturen door vragen indien écht nodig of gewenst.

  Continu verbeteren is en blijft altijd mensenwerk en ieder mens is uniek. Eén standaard aanpak is daarom niet mogelijk, omdat iedere individu en iedere doelgroep daarin zijn eigen aanpak vraagt. Daarom maken wij onze trainingen en programma’s ook altijd op maat voor de klant.

  Maar hoe doen we dat dan?
  In feite werken we van achter naar voren en beginnen dus met de Lean-gedachte ‘wat is waarde voor de klant?’  Van daaruit bouwen we door middel van de volgende stappen op naar een volledige programma of een enkele training, net wat de klant nodig heeft.

  Hulpvraag van de klant goed snappen
  We willen allereerst heel graag weten wat de hulpvraag is. Wat is het probleem of de uitdagingen waar (de mensen bij) de klant voor staat? En waarom is dat eigenlijk belangrijk om die uitdaging aan te gaan?

  Doelgroep
  We willen weten voor wie de training bedoeld is. Wie zijn de beoogde deelnemers? Niet altijd is dat vooraf al helemaal duidelijk, maar kunnen we dit samen afleiden uit de hulpvraag.

  Leerdoelen
  We willen vervolgens graag weten welke (nieuwe) vaardigheden en/of kennis er geleerd moet worden. Wat moeten de deelnemers kennen of kunnen na de training(en)?

  Vertalen naar Proces- & Gedragselementen
  Vervolgens gebruiken we onze kennis en expertise om de gewenste leerdoelen te vertalen naar concrete Proces- en Gedragselementen. Zijn deze ook voldoende in balans? Begrijpt de klant en de deelnemers dat sturen op alleen P of alleen G niet tot (blijvend) resultaat leidt?

  Planning in tijd, ruimte en middelen
  Daarna gaan we de concrete elementen in tijd en ruimte plaatsen. Welke stappen moeten in welke volgorde gezet worden? En wanneer moeten deze stappen genomen zijn door de deelnemers? Daarnaast kijken we naar welke (al dan niet fysieke) locaties het meest geschikt zijn voor de uitvoering van het programma.

  Concrete uitwerking
  Tot slot werken we het plan uit in een concreet en gedetailleerd draaiboek met tijden, locaties, middelen en trainer(s). We bepalen daarin ook welke combinaties van werkvormen, oefeningen en oefenvormen geschikt zijn voor het behalen van de gestelde leerdoelen en werken deze tot in detail uit.

  Bij iedere tussenstap hebben we contact met de klant om af te stemmen of het maatwerk ook daadwerkelijk past. Kort-cyclische contactmomenten dus, om te voorkomen dat de verwachtingen steeds verder uit elkaar drijven. Alleen zo kunnen we er samen met de klant en de deelnemers een succes van maken!

  Heb jij zelf ook een (training of coaching gerelateerde) hulpvraag? Neem gerust contact met ons op dan kunnen we samen de vraag verkennen en het stappenplan doorlopen.

  Wilt u een voorstel op maat?

  Wij verrassen u graag