5s Werkplekoptimalisatie

Betere processen beginnen op een 5S werkplek.

De 5S methode is dé standaard als het gaat om professioneel en efficiënt organiseren van de werkomgeving. 5S zorgt in iedere omgeving voor een vliegende start van Lean werken en stelt direct uw mensen in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met verbeteren.

–  5S betekent werken met AANDACHT VOOR KWALITEIT 
–  5S ELIMINEERT VERSPILLINGEN in het werk
–  5S verhoogt BETROKKENHEID onder medewerkers
–  5S betekent PRODUCTIVITEITSWINST
  5S zorgt voor een PLEZIERIGE WERKPLEK

Triodin helpt bij introductie en implementatie van 5S in uw bedrijf.
Draagvlak en betrokkenheid van uw mensen staat hierbij voorop.

5S METHODE

WERKPLEKKEN OPTIMALISEREN
Goed georganiseerde werkplekken vormen de basis voor goede werkprocessen. Er is echter vaak geen tijd om de werkplekken eens goed aan te pakken. Maar daar zit nu juist het probleem! Een slecht georganiseerde werkplek kost continu tijd en moeite. Dit kan ten koste gaan van de productkwaliteit en (niet te vergeten!) de veiligheid van de mensen die er werken.

VERSPILLINGEN WEGNEMEN
Lean Manufacturing richt zich op steeds meer klantwaarde en steeds minder verspillingen. Om dat duurzaam te realiseren, is een cultuurverandering in het hele bedrijf nodig. Daarbij wordt vaak gestart met een 5S traject, gericht op de werkplek van uw mensen.

SEIRI – SEITON – SEISO – SEIKETSU – SHITSUKE

Dit zijn de oorspronkelijke Japanse benamingen van de 5S stappen.
Deze vertalen we naar:

1. SCHEIDEN: geen overbodige spullen op de werkplek;

2. SCHIKKEN: een plaats voor alles en alles op zijn plaats;

3. SCHOONMAKEN: door schoonmaken en -houden voorkomen van afwijkingen;

4. STANDAARDISEREN: resultaten van de eerste 3S’en samen borgen;

5. STIMULEREN: standhouden én blijven verbeteren door te stimuleren.

RESULTATEN
5S leidt tot veel resultaten, welke zich laten indelen in drie categorieën:

♦  De kwaliteit op uw werkplekken verhoogt
♦  Kosten en verspillingen op werkplekken verminderen
♦  De motivatie onder uw medewerkers verbetert

Wilt u een voorstel op maat?

Wij verrassen u graag