Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Triodin VOF en Triodin Improvement Group BV (hierna ‘Triodin’) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Triodin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Triodin VOF
 • Europaplein 1, gebouw 21.2.06
 • 5684 ZC  Best
 • Nederland
 • tel.nr.:  +31(40)2927855
 • e-mail:  info@triodin.nl
 • website:  www.triodin.nl
 • inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  17193358

Edwin van der Weele is de aangewezen functionaris gegevensbescherming van Triodin, te bereiken via info@triodin.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Triodin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Insights Discovery profielgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Triodin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen hebben m.b.t. onze dienstverlening aan u
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van inkoop- en verkoopbetalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en onze diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wettelijk verplichte verwerking van persoonsgegevens, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Triodin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Triodin aan te pas komt.

Triodin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zolang als wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Triodin verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor het vereiste niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Triodin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Triodin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook altijd alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Triodin. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@triodin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, indentiteitsbewijsnummer en burgerservicenummer onleesbaar ter bescherming van uw privacy. We zullen altijd zo snel als mogelijk op uw verzoek reageren. Triodin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via de website van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Triodin neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan aub direct contact met ons op via info@triodin.nl.

Triodin privacyverklaring
Laatste update 27-11-2019