‘Speedy Kaizen’; kleine, intensieve verbeterslagen

Elopak in Terneuzen heeft in haar verbeterprogramma ‘Elovation’ Verbeterteams en Speedy Kaizen opgenomen als focusgebieden. De Speedy Kaizen methode wordt ingezet om kleine maar intensievere verbeterslagen te maken en daarbij vooral het continu verbetergedrag van de medewerkers te ontwikkelen.

Triodin verzorgt de trainingen en coaching-on-the-job voor het Speedy Kaizen traject. Het is een enorm succes, met flinke doorgevoerde verbeteringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en afvalreductie. En het verbetergedrag van de medewerkers is zodanig aangewakkerd dat het verbeteren nog lang niet klaar is!

Gedragsverandering

Elopak is een internationale leverancier van kartonnen verpakkingsoplossingen voor vloeibare levensmiddelen. Haar verpakkingsexpertise wordt continu verbeterd om aan de steeds veranderende vraag naar verpakt voedsel te voldoen. Elopak steekt in op continu verbeteren in denken, doen en gedrag om een open cultuur te creëren, waardoor eigenaarschap op elk niveau vanzelfsprekend wordt en leidt tot duurzame verbeteringen op alle gebieden. Peter Lernout (Production Manager) zegt daarover:

“Om een goede verbeterstap te maken in continu verbeteren moet men in gedrag veranderen. Eén van de stappen hierin voor ons betekent gebruik gaan maken van de kracht van gezamenlijk een probleem aanpakken. Het goed gebruiken van Speedy Kaizen zal sneller leiden tot preventieve oplossingen in plaats van blijven hangen in correctieve acties.”

Bronoorzaken

Op het gebied van continu verbeteren heeft Elopak aan Triodin gevraagd de trainingen en coaching-on-the-job te verzorgen in de Speedy Kaizen methode, als aanvulling op de bestaande eigen verbeterorganisatie. De trainingen zijn daarbij opgebouwd volgens het Triade Model. Het Triade Model bestaat uit de gelegenheid, capaciteit en motivatie; de ingrediënten voor het noodzakelijke verbetergedrag. Naast de praktische en no-nonsense aanpak van Triodin leveren de eigen Elopak-casussen direct concrete resultaten op. Centraal in de trainingen staat de verandering om van het probleem niet direct in de oplossing te duiken, maar om naar de bronoorzaken op zoek te gaan en die aan te pakken, waardoor problemen definitief tot het verleden gaan behoren.

Verbeterproces verbeteren

Zoals eerder gezegd is het traject een enorm succes, met concrete geïmplementeerde verbeteringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, afvalreductie en vooral korte stopreductie door het aanpakken van repeterende kleine problemen. Jurjan Bruins Slot (Quality Manager):

“Waar voorheen een individu probleemeigenaar werd gemaakt werken we nu langzaam toe naar het gezamenlijk oppakken van problemen. Het gezamenlijk oppakken van problemen levert een verbeterslag op in communicatie (betrokken partijen zijn direct op de hoogte), betrokkenheid (je werkt zelf mee aan de oplossing), efficiëntie (meerdere mensen weten meer dan één, maar kunnen ook meer dan één) maar ook in kwaliteit (de kans dat een risico over het hoofd wordt gezien is kleiner). Dankzij Speedy Kaizen weer een grote stap verder in de juiste richting!”

Het continu verbeteren is inmiddels zodanig aangewakkerd dat er een flinke stroom verbetervoorstellen is ontstaan. Ook daarbij zal Triodin weer ondersteuning bieden!