triodin_logo_brainport_industriesFlexMan en Triodin zijn een match

Fieldlab Flexible Manufacturing to the next level

 

triodin_logo_fieldlab_flexible_manufacturing


Vanaf het begin van dit jaar is Triodin nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Fieldlab Flexible Manufacturing op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Het Fieldlab is een experimenteer- en ontwikkelruimte voor nieuwe technologie op het vlak van flexibele productieautomatisering (robots, cobots, agv’s etc.), maar ondersteunt productiebedrijven ook actief bij trajecten waarbij deze technologie in productie- en assemblagelijnen wordt geïmplementeerd. Kennisontwikkeling én -toepassing dus! Partners en betrokkenen bij het Fieldlab zijn technologieleveranciers, kennisinstellingen, TU/e en Hogescholen, maar ook de eindgebruikers van de technologie; de producerende bedrijven zelf. De uitdaging? Het Fieldlab naar een volgende fase brengen met intern een goede organisatie en afstemming, maar vooral meer reuring, ondernemerschap en verbinding met de praktijk.

BIC
De Brainport Industries Campus (BIC) is een grote hightech maakindustriecampus onder rook van Eindhoven Airport, maar is veel meer dan een hightech bedrijfsverzamelgebouw. De bedrijven die zich daar hebben gevestigd hebben zijn niet alleen zelf actief in de maakindustrie, maar doen ook mee aan één of meerdere van de lopende ‘industrie 4.0’ innovatieprojecten. Dat maakt van de BIC niet alleen een maakindustriecampus, maar ook een broeinest van innovatie. Samen 1+1=3 doen is de mindset van de ‘bewoners’ van de BIC. Het concept slaat enorm aan en krijgt veel nationale en internationale aandacht, en inmiddels staan de (nog grotere) gebouwen BIC-2 en BIC-3 op de rol.

Fabriek van de Toekomst
triodin_fieldlab_flexible_manufacturing_experimenterenBinnen het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst lopen een achttal projecten. En één van die projecten is het Fieldlab Flexible Manufacturing (FlexMan voor de intimi). Edwin van der Weele van Triodin is dit jaar in opdracht van de directie van Brainport Industries de projectleider en business development manager van Fieldlab FlexMan, met als doel om na een beetje té rustig covid-jaar een volgende fase van FlexMan mee vorm te geven en in gang te zetten. Daarvoor wordt na sparringsgesprekken met alle partners en betrokkenen een heldere waardepropositie en ‘menukaart’ (brengen en halen) voor het Fieldlab geformuleerd waarmee we de boer op kunnen, op zoek naar o.a. nieuwe geavanceerde hightech experimenten en ontwikkelprojecten op het gebied van FlexMan.

Fieldlab FlexMan en Triodin zijn een perfecte match!
Maar daarnaast willen we ook komen tot een gestructureerde en gefaseerde aanpak om geïnteresseerde bedrijven met alle aanwezige kennis en expertise in het Fieldlab actief te ondersteunen bij het onderzoeken of de bestaande technologie geschikt en zinvol is om in te zetten in hun productie-/assemblageproces. En zo ja, hoe dan? De kennis en aanpak van Triodin is daarbij zeer geschikt en aanvullend, want er is meer nodig dan technologie om een innovatie succesvol te maken! Hoe ziet de procesflow eruit? Waar zitten de verspillingen (‘wastes’)? Hoe betrekken we de mensen uit het proces actief bij de probleemanalyse en de oplossing? Hoe coachen we op het gewenste gedrag van medewerkers? Hoe geven leidinggevers op inspirerende manier leiding aan de voorbereiding en implementatie van de technologische innovatie? Want volgens de inmiddels bekende succesformule van Triodin  P x G² = R  leidt alleen de juiste combinatie van procestools, technologie, gedragscoaching en leiderschapsontwikkeling tot blijvend succes!

triodin_fieldlab_flexible_manufacturing_setup2    triodin_fieldlab_flexible_manufacturing_setup3

Work in progress
Dit jaar is het Fieldlab FlexMan work in progress, maar de ambitie is helder: bedrijven op weg helpen in de wereld van de flexibele automatisering, en nieuwe technologie-ontwikkeling op basis van concrete vragen van productiebedrijven (use-cases). Heb je ideeën vanuit jouw organisatie over een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling op het gebied van flexibele automatisering, liefst in samenwerking met andere partijen en eventueel gebruik makend van slimme studenten die gewoon op de BIC aanwezig zijn? Of heb je een concrete use-case in gedachten? Let us know! Datzelfde geldt als je vragen hebt over eventuele inzet van FlexMan-technologie in je eigen productieproces.

Ideeën of vragen?
Stuur even een email naar edwin.van.der.weele@triodin.nl
of e.vanderweele@brainportindustries.nl,
of bel naar 06-52 603 951.

triodin_fieldlab_flexible_manufacturing_setup1