Insights Discovery

Insights Discovery®

Inzicht in jezelf en anderen.

poster
Insights Discovery
00:00
--
/
--

VERGROOT DE EFFECTIVITEIT VAN GEDRAG IN JE TEAM EN ORGANISATIE

Effectief samenwerken in teams en organisaties is niet vanzelfsprekend. Het ene team werkt succesvol samen terwijl het andere team nauwelijks resultaat laat zien. En ook op individueel niveau zijn er verschillen in prestaties zichtbaar. Is het de manier van samenwerken? Of is het de motivatie van de teamleden? Of misschien toch de individuele betrokkenheid bij het team? Om sterke, effectieve en succesvolle medewerkers en teams te ontwikkelen is inzicht nodig. Inzicht in de voorkeuren en de voorwaarden die mensen inspireren om beter te presteren.

Insights Discovery® is een zeer handig en bruikbaar hulpmiddel om inzichten en bewustwording van zowel individuele- als teamgerichte gedragsaspecten te concretiseren. En vervolgens geïnspireerd in de eigen praktijk in te zetten, op weg naar het bereiken van uw doorbraken.

 

WAT LEVERT INSIGHTS DISCOVERY® JE OP?

Persoonlijke meerwaarde

►  Inzicht in werk-/ leiding-
gevende stijl
►  Betere samenwerkings-vaardigheden
►  Effectiever afstemmen
►  Persoonlijke groei

 

Meerwaarde voor teams

►  Elkaar in het team beter
leren kennen
►  Inzicht in sterktes en zwaktes van het team
►  Ruimte voor open en
eerlijke dialoog
►  Meer effectiviteit en
betere resultaten

 

AAN DE SLAG 

Insights Discovery® is in de basis een eenvoudig model met vier kleurkwadranten die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. Iedereen heeft de beschikking over de vier voorkeuren/ ‘energieën’ in meer of mindere mate. Door het invullen van een vragenlijst via internet (ca. 20 min) wordt een persoonlijk profiel van de deelnemer opgemaakt. Op teamniveau kunnen alle deelnemers ook op een teamwiel geplaatst worden. Startend met deze verkregen inzichten ligt de weg open voor persoonlijke groei en verbetering van effectieve samenwerking met collega’s.

Triodin heeft meerdere practitioners die geaccrediteerd zijn om te werken met het Insights Discovery® profiel. Discovery als instrument is volledig gevalideerd en evidence based en er wordt continu gewerkt aan verdere optimalisatie. De rapportage is een persoonlijk document van de deelnemer en wij zullen ons te allen tijde houden aan de ethische richtlijnen en het privacyreglement van Insights Discovery®  (zie ook: www.insightsbenelux.com).

©The Insights Group Ltd, 2020. All rights reserved.

Benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden in uw specifieke situatie?

Neem contact op