Insights Discovery®

Inzicht in jezelf en anderen.

VERGROOT DE EFFECTIVITEIT VAN GEDRAG IN JE TEAM EN ORGANISATIE

Effectief samenwerken in teams en organisaties is niet vanzelfsprekend. Het ene team werkt succesvol samen terwijl het andere team nauwelijks resultaat laat zien. En ook op individueel niveau zijn er verschillen in prestaties zichtbaar. Is het de manier van samenwerken? Is het de motivatie van de teamleden? Of misschien toch de individuele betrokkenheid bij het team?

Om sterke, effectieve en succesvolle medewerkers en teams te ontwikkelen is inzicht nodig. Inzicht in de voorkeuren en de voorwaarden die mensen inspireren om beter te presteren.

Insights Discovery® is een zeer handig en bruikbaar hulpmiddel om de vaak wat lastig grijpbare gedragsaspecten makkelijk bespreekbaar te maken.

Zowel op individueel als op teamniveau geeft Discovery inzicht in ieders unieke gedragsvoorkeuren. Waardevrij met respect voor ieders voorkeur en stijl.

WAT LEVERT INSIGHTS DISCOVERY® JE OP?

Persoonlijke meerwaarde:

►  Inzicht in werk-/ leidinggevende stijl
►  Verbetering in afstemmen en samenwerken
►  Persoonlijke groei
►  Meer plezier in het werk

Meerwaarde voor teams:

►  Elkaar beter leren kennen
►  Inzicht in kansen en valkuilen voor het team
►  Ruimte voor open en eerlijke dialoog
►  Meer effectiviteit en betere resultaten

AAN DE SLAG

Insights Discovery® is een toegankelijk kleurenmodel, gebaseerd op de psychologische voorkeuren van C.G. Jung. Vier basiskleuren geven op een aansprekende manier inzicht in voorkeuren van gedrag. Iedereen heeft zo een eigen mix van die vier voorkeuren. Door het invullen van een online vragenlijst (ca. 20 min) wordt een persoonlijk profiel opgemaakt. Op teamniveau kunnen alle deelnemers ook op een teamwiel geplaatst worden. Startend met deze verkregen inzichten ligt de weg open voor persoonlijke groei en verbetering van effectieve samenwerking met collega’s.

 

 

ACTUELE AANBIEDING

Ons basispakket voor een vliegende start met Insights Discovery® bevat:

  1. een persoonlijk Insights profiel per persoon;
  2. een individueel 1-op-1 terugkoppelgesprek van een uur;
  3. een teamsessie van 6-8 uur (afhankelijk van de groepsgrootte*).

Resultaat: inzicht in je eigen gedragsprofiel, inzicht in de kenmerken, sterktes en valkuilen van het team en concrete handvatten voor verbetering van samenwerking en effectiviteit, morgen toepasbaar!

Wanneer je Insights in dit nieuwe jaar inzet, kost het pakket geen €675 maar €550 per persoon. Bel ons dan direct op 040 292 7855 of vul ons contactformulier in!

(*groepsgrootte ligt tussen 5 en 10 personen, andere aantallen in overleg)

Triodin heeft practitioners die geaccrediteerd zijn om te werken met het Insights Discovery® profiel. Discovery als instrument is volledig gevalideerd en evidence based en er wordt continu gewerkt aan verdere optimalisatie. De rapportage is een persoonlijk document van de deelnemer en wij zullen ons te allen tijde houden aan de ethische richtlijnen en het privacyreglement van Insights Discovery®  (zie ook: www.insightsbenelux.com).

©The Insights Group Ltd, 2020. All rights reserved.