Lean-tools in het JBZ

Training Within Industry, standard work en standaardisatie in de strijd tegen corona

Weet jij nog wat jíj deed op zondag 15 maart 2020 rond 17.00 uur? Het was de dag waarop het kabinet het besluit nam scholen, kinderopvang en horeca per direct te sluiten. Alles om ervoor te zorgen dat ons zorgstelsel en met name de IC’s van ziekenhuizen niet volledig overbelast zouden raken. 15 maart 2020 werd daardoor ook de dag waarop voor veel Nederlanders pas echt duidelijk werd dat het coronavirus en de coronamaatregelen niet aan ons land voorbij zouden gaan. In de week erna begon deze ‘nieuwe werkelijkheid’ steeds duidelijker te worden en ontstond bij Triodin een gedachte… Hoe kunnen wij als Triodin ons steentje bijdragen om dat zorgstelsel niet overbelast te laten raken?

Natuurlijk begint zoals altijd de aanpak van het probleem bij het wegnemen van de bronoorzaak: in dit geval verspreiding van het virus voorkomen. Maar als het gaat over een (te) beperkte capaciteit om de problemen te kunnen verwerken, zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om die capaciteit te vergroten. Vanuit die gedachte ontstond het idee om als Triodin aan de ziekenhuizen in de regio hulp aan te bieden, vanuit onze kennis en ervaring over Training Within Industry, ten behoeve van het gedegen en snel in kunnen leren van nieuw personeel. Ziekenhuizen (vooral in het zuiden van het land) konden de stroom corona-patiënten in die fase nauwelijks meer aan en hadden vooral een grote behoefte aan het gestandaardiseerd inleren van verpleegkundigen om ze (opnieuw) inzetbaar te krijgen op de IC’en en corona-afdelingen. Na een oproep in ons netwerk kwamen we terecht bij de Verpleegkundige Staf van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch.

Op afstand (met behulp van (video)bellen vanuit huis), werd er vervolgens dagelijks ondersteuning en advies gegeven aan het Verpleegkundig Inzet Team (VIT) ten aanzien van het standaardiseren van het inleerproces. Het VIT had in het ‘Corona-ziekenhuis’ de taak om zich te richten op “de inzet van verpleegkundigen op zowel de corona als de reguliere afdelingen, met als doel de juiste kwantiteit, kwaliteit (kennis en competenties) en continuïteit op de verschillende afdelingen te waarborgen.” Van elke meeting werden niet alleen maar vergaderverslagen rondgestuurd, maar er werd ook continu hard gewerkt aan gevisualiseerde updates om de nieuwe informatie snel en eenvoudig te kunnen verspreiden onder alle stakeholders.

   

Hieronder een korte opsomming van een aantal van de door het JBZ VIT in slechts enkele dagen ingevoerde nieuwe standaarden ten behoeve van het ontwikkelen, uitbouwen en/of bewaken van de kwaliteit, de kwantiteit en de continuïteit van het verpleegkundig personeel:

  • Buddysysteem, als extra controle op elkaars mentale en fysieke gesteldheid en als ‘2e paar ogen’ voor het behoud van de kwaliteit;
  • Vaardighedenmatrix en zelfscan, voor het eenduidig vastleggen van de benodigde kennis, vaardigheden en competenties voor de verpleegkundigen;
  • Corona trainingstraject op maat voor instromende (voormalig) verpleegkundigen;
  • Compleet uitgeruste en naar werkelijkheid ingerichte trainingsstations met trainers;
  • Een afsluitend scenario met een oefenpop, waar realistische situaties werden nagebootst.

Wat het VIT in deze korte periode allemaal heeft weten klaar te spelen, is echt ongelooflijk! Gelukkig is er mede door dit snelle schakelen en harde werken van het VIT nooit sprake geweest van een kritieke situatie in het JBZ. Als we als Triodin daar een hele kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren, maakt ons dat blij, maar alle credits gaan uit naar de geweldige medewerkers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ontzettend trots op de zorg en de zorgprofessionals!