Kaizen

Continu verbeteren

Wat betekent Kaizen?

Kaizen is meer dan een methode, het is een levensfilosofie. Kaizen betekent letterlijk ‘verandering’ (kai) om ‘goed te worden’ (zen), veranderen naar beter dus. Een andere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is ‘uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier’. Meestal is dit een proces, een systeem, een product of een dienst.

De vijf pijlers van het Kaizenprincipe

Kaizen gaat uit van vijf fundamentele elementen:

 • Teamwork met de essentie van Team
 • Persoonlijke discipline
 • Beter moreel
 • Kwaliteitscirkels
 • Suggesties voor verbeteringen

Team kan hierbij worden opgevat als: Together Everyone Achieves More (“samen bereiken we meer”). Een team is een aantal mensen dat samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Belangrijk zijn hierbij communicatie, afspraken, ritme (gestructureerd overleg), evaluatie van het proces, feedback en feed forward.

De zes Kaizen stappen

Kaizen kent zes stappen (DMAGIC) in het continu verbeterproces. Deze zijn gericht op het in kaart brengen van nodeloze verspillingen, inflexibiliteit en te grote variabiliteit in het proces:

 1. Definieer het probleem en de doelstelling middels een probleemdefinitie worksheet
 2. Meet de feiten waarbij onderbuikgevoel wordt aangevuld met ‘harde’ feiten en data. Bijvoorbeeld met de pareto-analyse, waardestroomschema of meet verschillende tijden met de TTE Waterval methode
 3. Analyseer de feiten, bijvoorbeeld door middel van een Iskikawa-diagram (ook wel oorzaak-gevolgdiagram of visgraatdiagram genoemd) en gebruik de 5 x Waarom vragen
 4. Genereer, categoriseer en prioriteer verbeteringen. Selecteer de oplossing bijvoorbeeld gebaseerd op een impact- en haalbaarheidsmatrix
 5. Implementeer verbeteringen en houd overzicht over de status en voortgang
  Controleer en “borg” door standaardisatie