Logistieke dienstverlening

Aanpak met 3 actielijnen.

GROEISTUIPEN

De logistieke dienstverlening groeit en ontwikkelt zich snel. Veel logistieke dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Sterke groei van het sterk wisselende volume, gepaard met moeilijk(er) te werven, goed personeel vraagt om anders werken. Harder werken leidt tot meer fouten, slimmer werken tot meer productiviteit van mens en middelen. Maar hoe ga je op de meest effectieve manier met die groeistuipen om?

ONS AANBOD

Vanuit onze expertise, onderscheidend vermogen en praktijkervaring, ondersteunen wij u graag bij het opzetten en realiseren van een intensief verbeterprogramma om uw klantwaarde te maximaliseren, tot optimale bedrijfsvoering te komen, en tot een cultuur te komen waarin de bedrijfsprocessen continu verder verbeterd worden.

HARDE ÉN ZACHTE RESULTATEN

Het verbeterprogramma zal sterk bijdragen aan de harde, meetbare doelen die op uw bordje liggen, zoals:

 • hogere klanttevredenheid, minder klachten
 • meer in 1x goed verzenden, minder retour door fouten
 • hogere inbound-, pick-, pack-, retourstroomproductiviteit
 • meer volumeflexibiliteit met behoud van productiviteit
 • efficiënte indeling van magazijn, flow in processen
 • etc.

Maar nét zo belangrijk zijn de “zachte” resultaten van het verbeterprogramma, zoals:

 • bewustwording van eigen gedrag, meer betrokken personeel
 • ontwikkeling van inspirerend leiderschap
 • betere samenwerking in teams
 • ontstaan van een continu verbetercultuur
 • minder ziekteverzuim, minder verloop
 • etc.

STANDAARD ACTIELIJNEN MET MAATWERK INRICHTING

De Triodin-aanpak bestaat op hoofdlijnen uit 3 actielijnen, die vanzelfsprekend op maat worden ingericht, voortbouwend op al het goede wat er al is, en met uitgebreide aandacht aan zowel de procesmatige als de gedrags- en leiderschapsfactoren:

‘IN CONTROL’ KOMEN door doelgericht & effectief werkoverleg met een visueel opvolgsysteem

SNELLE VERBETERSLAG door een  procesverbetering met veel impact op het gewenste resultaat

ONTWIKKELING VERBETERVAARDIGHEDEN & LEIDERSCHAP door individuele en teamcoaching

 

EFFECTIEVE NIEUWE TECHNOLOGIE

Of het nu het opzetten van een (semi-)geautomatiseerde proces is of het effectief gebruik van big data technologie, Triodin integreert dit naar behoefte in haar aanpak. Met behulp van partners met de desbetreffende expertise, creëren we met en voor uw organisatie de meest effectieve en duurzame oplossing.

50% KORTING OP DE HIGH FIVE SCAN

Wilt u een High Five Scan van uw organisatie met als output een inschatting van het verbeterpotentieel en een concreet verbeterplan dat écht werkt? In 2022 geven we hierop 50% korting!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak om samen verder te sparren over de Triodin-aanpak voor de Logistiek en onze High Five Scan. Klik hier.