Altijd op zoek naar de perfecte match

“Veghel maakt er werk van”, zo prijkt de slogan op een grote reclamezuil die te zien is vanaf de A50. Als economische motor in de regio staat Veghel namelijk al enige tijd sterk op de kaart. Uitzendorganisatie Hobij, gevestigd in het hart van Veghel, draagt daar als razendsnel groeiend bedrijf stevig aan bij. De ambitie om flink door te groeien en daarnaast óók nog eens de meest inspirerende flexwerkgever van Nederland te worden, is gedurfd en uitdagend te noemen. Niet voor niets dat Hobij samen met Triodin aan de slag ging met een integraal verbeterprogramma genaamd WOW!

HOBIJ is een uitzendbureau, waar vanuit verschillende vestigingen in binnen- en buitenland gedreven medewerkers hun expertise inzetten op het gebied van uitzending en detachering, werving en selectie van arbeidskrachten.

Meer dan 2.500 arbeidskrachten – en sinds 2016 ook enkele robots – zijn dagelijks aan de slag via HOBIJ, voor Nederlandse bedrijven in de sectoren waarop Hobij zich focust: (food)industrie, techniek en logistiek. Door jarenlange ervaring weet Hobij waar geschikt en gemotiveerd personeel te vinden en trekt het bedrijf goed opgeleide Europese werknemers uit binnen- en buitenland voor hun opdrachtgevers aan.

GROEI AMBITIES NAAR EEN NEXT LEVEL MET WOW
Eind 2016 kwamen Triodin en Hobij in contact over de begeleiding bij het uitrollen van een verbeterprogramma. Om de groei, die neerkomt op een verdubbeling van uitgezonden flexkrachten in de komende jaren, in goede banen te leiden, zal de bestaande manier van werken moeten opschakelen naar een next level; van goed naar beter! Daarom werd ter heroriëntatie op de manier van werken begin dit jaar het WOW (Way of Working) traject gestart. Een programma met ruimte voor verbetering op zowel proces-, dienst- als mensniveau.

De visie voor groei laat zich beschrijven in drie thema’s: passie, focus en eigenaarschap. Hierbij is van groot belang dat iedereen in de organisatie zich daar deelgenoot van kan voelen en ruimte krijgt voor eigen inbreng. Bovendien is de betekenis die medewerkers zelf geven aan deze thema’s van groot belang voor het al dan niet succesvol zijn van het WOW traject, dat moet gaan leven doordat mensen er met elkaar over in gesprek gaan. Niet alleen in workshops of trainingen, maar ook gewoon in de wandelgangen of tijdens het rondje door Veghel tijdens de lunch.

STEPS TO MILESTONES
Vanuit de beginselen van Lean en een High Five aanpak in Triodin termen, is het programma allereerst zorgvuldig opgebouwd, vanuit visie naar thema’s en gezamenlijke doelen. Doelen die zich niet alleen maar richtten op cijfers, maar ook op de ontwikkeling van teams en teamleden. Per organisatieniveau zijn mensen betrokken om hier eigen invulling aan te geven. Dit resulteerde uiteindelijk in makkelijk en concreet bespreekbare onderwerpen die op dagelijks niveau in de kern van ieders werk liggen. “Wat kunnen we (en wat kan ik) vandaag doen om het weer net wat beter te doen dan gisteren?”

Vaak heeft het wat tijd nodig voordat iedereen meebeweegt in een nieuwe richting. Een goed verhaal van de Directie is één. Daaraan een voor iedereen relevante invulling geven is nog een taaie tweede. Maar dat is aan deze Veghelse organisatie wel besteed. Waar slechts enkele maanden geleden de eerste contouren voor het programma werden geschetst, zien we nu overal teams zelfstandig dag- en weekstarts houden. Er wordt gesproken over de manier van werken en of dat wel de beste is. Processen worden tegen het licht gehouden in brownpaper sessies en ook het MT heeft de manier van vergaderen omgegooid: korter, krachtiger en met meer focus. MT-leden pitchen de status van hun Step to Milestone projecten en collega’s geven daar kort en scherp feedback op.

MENSGERICHTE ONTWIKKELING STAAT CENTRAAL
Het WOW traject richt zich sterk op de ontwikkeling van de mensen. Dit over de as van werk- en prestatiecoaching en coaching on the job vanuit WOW. Extra krachtig in deze, is dat het traject aangestuurd wordt vanuit de afdeling HRM, wat in continu verbetertrajecten vaak niet het geval is. Ontwikkeling wordt bij Hobij gezien als een integraal onderwerp; iedereen werkt mee en ontwikkelt zich naar hetzelfde punt op de horizon.

Voormalig Business Unit Manager Jan-Willem van de Broek is hierbij vrijgespeeld als interne improvement coach. Gecoached door Triodin helpt hij teams invulling te geven aan het WOW programma en verbindt intern personen en teams om positieve wisselwerkingen (win-win situaties) te creëren. Dit stelt Hobij in staat om de externe hulp van Triodin te integreren in de eigen organisatie en zelfstandig verder door te groeien naar meest inspirerende flexwerkgever van Nederland.

‘’WE RAKEN IN CONTROL EN DIT MAAKT ONS WERK VEEL LEUKER’’ ZIJN TWEE UITSPRAKEN DIE ZIJN GEMAAKT TIJDENS DE AFTRAP VAN HET PROGRAMMA IN DE OPERATIE DOOR ONZE FLEXMANAGERS.

– JAN WILLEM VAN DEN BROEK, PROGRAMMA MANAGER WOW