POENK

Basis voor geborgde verbetering.

Met POENK wordt een standaard gebouwd voor het opvolgen en evalueren van de resultaten van uw bedrijfsprocessen door alle lagen in uw bedrijf. Hoe goed dit gebeurt, bepaalt mede de mate waarin uw medewerkers het juiste gedrag vertonen dat bijdraagt aan veilig, kwalitatief goed en zo kostenefficiënt mogelijk werken.

Geen blijvende verbetering zonder borging. Geen borging zonder gedragsverandering. Hoe u ook focust op failsafes, visuele werkplekken en éénpuntslessen, het gedrag van uw mensen zal ook bepaald worden door de aansturing van het management.

WAT LEVERT POENK OP?

​►  bedrijfsvisie doorvertaald tot op de werkvloer
►  focus op realisatie van doelen en betere resultaten
►  structureel opvolgen en bijsturen
►  evalueren en bepalen van verbeterpunten
►  verbinding tussen mensen, afdelingen en niveaus
►  betrokken en bevlogen medewerkers!

Wilt u een voorstel op maat?

Wij verrassen u graag

AAN DE SLAG

Het management bepaalt een duidelijke visie en bijbehorende concrete doelen, samen met een procesgerichte linking-pin structuur. Doelen worden doorvertaald en per team wordt een POENK-bord ingericht en afspraken gemaakt over het gebruik. Opgeleide POENK-leiders laten het proces effectief en efficiënt verlopen.

De letters van ‘POENK’ staan voor:
raatplaatjes
pvolgen
valueren
akomen van afspraken
lankbord