QRM

Laag volume klantspecifieke producten

Voor bedrijven die in laag volume klantspecifieke producten maken is de vertaalslag van de Lean principes soms lastig te maken. Het is Rajan Suri geweest die op dit gebied een welkome aanvulling op Lean geeft met wat hij de QRM methodiek noemt. Deze methodiek is sterk gefocust op het reduceren van doorlooptijd.

Door te sturen op doorlooptijd  worden vervolgens ook verbeteringen gerealiseerd op gebieden als kwaliteit en kosten. Op zich is dat niet nieuw maar wat Suri met QRM wel toevoegt is een aanpak die op maat is gesneden voor bedrijven die in lage volumes een hoge variëteit aan klantspecifieke producten maken.

Wilt u een voorstel op maat?

Wij verrassen u graag

De QRM strategie is gericht op vier aandachtspunten:

1.  DE KRACHT VAN TIJD
Het creëren van een bewustzijn dat  tijdreductie de sleutel is voor succes.
2.  DE ORGANISATIE STRUCTUUR
Een organisatiestructuur opzetten die bijdraagt aan kortere doorlooptijden.
3.  SYSTEM DYNAMICS
Met simpele formules leren hoe doorlooptijd beïnvloed wordt door factoren als variatie in bewerkingstijden en bezettingsgraden.
4.  ONDERNEMINGSBREDE TOEPASSING
De principes van QRM worden toegepast op zowel de productiewerkvloer als de kantoorwerkvloeren. De QRM strategie bevat een aantal specifieke tools om invulling te geven aan de principes bij bedrijven met lage volumes en hoge variëteit.