SMED

Single minute exchange of dies

Omstellen: van bottleneck naar pitstop.

SMED is een methode waarmee het omstellen van machines radicaal wordt geoptimaliseerd. De methode werd ontwikkeld en voor het eerst succesvol toegepast bij Toyota in Japan door Shigeo Shingo. De grote en flexibele vraag van klanten was niet verenigbaar met de lange omsteltijden van machines. Omschakelen van de productie van onderdeel A naar onderdeel B kon soms wel 24 uur duren. Met de SMED methode werden deze omsteltijden gereduceerd tot slechts minuten.

De keuze om grote series te maken wordt vaak gebaseerd op basis van omstelkosten (die hoog zijn bij lange stilstanden). Dit vertraagt de reactietijd van een bedrijf op de klantvraag waaraan het wil voldoen. Klantvraag wordt steeds flexibeler en in economisch minder gunstige tijden worden ook meer kleine series gevraagd. Door met SMED omstellingen te optimaliseren kan aan een dergelijke klantvraag makkelijker worden voldaan.

INTERNE EN EXTERNE HANDELINGEN AAN DE MACHINE SCHEIDEN

De kern van het sneller omstellen volgens de SMED methode zit in het onderscheid dat de grondlegger van SMED maakte tussen interne en externe handelingen. Interne handelingen kan je alleen uitvoeren als de machine stilstaat. Ze onderbreken het productieproces terwijl externe handelingen voor of na de feitelijke stop gedaan kunnen worden, parallel aan het productieproces.

Middels SMED worden een omstelproces grondig geanalyseerd en worden de interne van de externe handelingen onderscheiden. Vervolgens wordt bekeken hoe het omstellen georganiseerd kan worden met zo min mogelijke stilstand. Daarvoor worden eerst zoveel mogelijk interne handelingen extern gemaakt. De overgebleven interne en externe handelingen worden daarna ook geoptimaliseerd.

RESULTATEN

SMED reduceert omsteltijden met als gevolg een verhoogde beschikbaarheid van het productieproces. Door de gewonnen tijd te investeren in vaker omstellen:

♦  kunnen flexibeler kleinere series worden geproduceerd
♦  wordt de doorlooptijd verkort
♦  verhoogt de betrouwbaarheid van levertijden
♦  verminderen de voorraden
♦  is er minder opstartverlies
♦  verhoogt de waarde voor de klant en verbetert concurrentievermogen

Wilt u een voorstel op maat?

Wij verrassen u graag