Verbeterteams

Teamgericht werken aan blijvende verbeteringen

Duurzame verbeteringen worden gerealiseerd door betrokkenheid te creëren bij de mensen die dagdagelijks met het verbeterde proces bezig zijn. Het verbetervermogen van een organisatie gaat pas ècht groeien als mensen in de organisatie ervaren dat zij zelf met hun ervaring veel invloed kunnen hebben op het verbeteren van de processen waarbij ze zelf betrokken zijn. Dat geeft plezier en maakt trots!

SCHEIDEN VAN “WAT” EN “HOE”
Managers en consultants moeten geen oplossingen voor problemen aandragen. Managers horen strategie, beleid en doelstellingen te bepalen (“wat willen we bereiken”). De medewerkers moeten zoveel mogelijk zèlf en gezamenlijk de oplossingen bedenken waarmee de doelstellingen behaald gaan worden (“hoe gaan we dat bereiken”). Goede en heel concrete resultaten worden bereikt door op de juiste wijze te werken met multidisciplinaire verbeterteams op basis van de gestelde doelen.

GESTRUCTUREERDE AANPAK
Om te waarborgen dat verbeterteams bronoorzaken van problemen aanpakken en niet alleen symptomen bestrijden, wordt een gestructureerde aanpak gehanteerd.

triodin_verbeterteam

De Triodin standaard is de V-methode (Verbetermethode), gebaseerd op de methode die ook bij Toyota gehanteerd wordt. Hieraan ten grondslag ligt de veel gebruikte Deming-cirkel (PDCA: Plan – Do – Check – Act). Hieronder staat een model van de 7 stappen die een V-team (Verbeterteam) doorloopt.

RESULTATEN
♦  Betrokkenheid, eigenaarschap en trots bij uw medewerkers
♦  Draagvlak voor verbeterplannen
♦  Duurzame oplossingen
♦  Bronoorzaken worden aangepakt, niet symptomen
♦  V-team leden leren gestructureerd samenwerken
♦  Het verbetervermogen van uw organisatie groeit

QUOTES

“Voorheen waren we het absoluut niet eens over wat het probleem nu eigenlijk was. Iedereen heeft door het samenwerken binnen het V-team nu hetzelfde beeld van het probleem.”

“Eindelijk een methode die ons dwingt om niet alleen maar brandjes te blussen, maar verbetering bij de bron te zoeken en ook echt af te maken”

“Vroeger startten we veel verbeterprojecten maar maakten we er weinig af. Nu starten we er minder met veel meer resultaat!”

Triodin traint en begeleidt V-teams met een concreet verbeterpunt. Daarbij worden ook direct V-teamleiders opgeleid zodat uw mensen zelfstandig, gestructureerd kunnen blijven verbeteren.

Interesse in de V-team aanpak?