Woningcorporaties

Aanpak met 3 bouwstenen.

GROTE UITDAGINGEN

Juist in deze tijd staan woningcorporaties, groot en klein, voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moet geïnnoveerd en sterk verduurzaamd worden om toekomstbestendig te zijn. Dat vereist ketendenken en -samenwerking. Uiteindelijk moet het natuurlijk leiden tot passende en betaalbare woningen en tevreden doelgroepen met al hun diversiteit.

Aan de andere kant moet de balans goed bewaakt worden tussen opbrensten, kosten en risico’s door een weloverwogen portefeuillestrategie en asset management. Dat vereist een optimale bedrijfsvoering met efficiënte primaire processen, verhoging van datakwaliteit en de inzet van de juiste (verbeter)tools. Al met al geen sinecure.

ONS AANBOD

Vanuit onze expertise, onderscheidend vermogen en praktijkervaring, ondersteunen wij u graag bij het opzetten en realiseren van een intensief verbeterprogramma om uw klantwaarde te maximaliseren, tot optimale bedrijfsvoering te komen, en tot een cultuur te komen waarin de bedrijfsprocessen continu verder verbeterd worden.

HARDE ÉN ZACHTE RESULTATEN

Het verbeterprogramma zal sterk bijdragen aan de harde, meetbare doelen die op uw bordje liggen, zoals:

 • hogere klanttevredenheid, minder klachten
 • minder frictieleegstand
 • meer preventief incasso-handelen
 • grote projecten op tijd en binnen budget
 • efficiënte processen, lagere bedrijfslasten
 • etc.

Maar nét zo belangrijk zijn de “zachte” resultaten van het verbeterprogramma, zoals:

 • bewustwording van eigen gedrag en de oorzaken daarvan
 • ontwikkeling van inspirerend leiderschap
 • betere samenwerking in teams
 • ontstaan van een continu verbetercultuur
 • etc.

STANDAARD BOUWSTENEN MET MAATWERK INRICHTING

De Triodin-aanpak bestaat op hoofdlijnen uit 3 bouwstenen, die vanzelfsprekend op maat worden ingericht, voortbouwend op al het goede wat er al is, en met uitgebreide aandacht aan zowel de procesmatige als de gedrags- en leiderschapsfactoren:

Strategiebepaling, programma- en prestatiemanagement

Faciliteren procesoptimalisatie en inzet van passende verbetertools

Verbetervaardigheden en leiderschap door individuele- en teamcoaching

 

 

50% KORTING OP DE HIGH FIVE SCAN

Wilt u een High Five Scan van uw organisatie met als output een inschatting van het verbeterpotentieel en een concreet verbeterplan dat écht werkt? In 2022 geven we hierop 50% korting!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak om samen verder te sparren over de Triodin-aanpak voor woningcorporaties en onze High Five Scan; klik hier.

Wilt u een voorstel op maat?

Wij verrassen u graag