Project Description

Neways, ontwikkelaar en leverancier van elektronische subsystemen voor OEM’ers, is op het eerste gezicht een bedrijf als vele anderen. Goed in wat ze doen, gegroeid door het samengaan van verschillende bedrijven en met de ambitie om verder te ontwikkelen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Lean leadership bij Neways: resultaten voor de klant, energie bij de medewerkers!

Waarom verbeteren?
Werken aan de groeiambitie, betekent dat er meer en meer gevraagd wordt van Neways’ medewerkers. Adrie van Bragt, Paul de Koning en Huub van der Vrande vormen de Raad van Bestuur en samen ontwikkelden zij de visie dat het gedrag van medewerkers, in heel de organisatie, de basis is voor de ontwikkeling van Neways. Adrie van Bragt: “Het werd ons duidelijk dat, wilden we echt slagen maken in een organisatie als Neways, we binnen onze Operating Centers (in vervolg OC’s) en tussen OC’s, de verbinding duidelijk moesten verbeteren”. Echt samenwerken als “One Neways”, herkenbaar zijn voor de klant, met gemeenschappelijke waarden als leidraad en letterlijk iedereen betrekken bij het verbeteren, dat was de intentie van de Raad van Bestuur en dat maakt Neways bijzonder als bedrijf.

Hoe hebben we dit aangepakt?
Dat was de start van een leiderschapstraject binnen Neways. Een traject waarbij het hoogste management in eerste instantie zelf in de spiegel heeft gekeken. Wat kunnen en moeten wij zèlf doen om de verandering op gang te brengen? In een sessie met het gehele hoger management werden allereerst de Neways waarden en normen vastgesteld. Deze werden verder geconcretiseerd naar de belangrijkste gedragingen van leidinggevenden. Adrie van Bragt: “Een aantal managers stond er in het begin kritisch tegenover. Het proces om samen tot een gemeenschappelijk kader te komen op het thema leiderschap, was goud waard. Aan de hand van het Lean Leadership model konden we zelf invulling hieraan geven . Dat heeft het eigenaarschap daadwerkelijk bij ons als leidinggevenden gelegd”. Op basis van dit model is een Leadership scan uitgevoerd waarin alle directeuren werden ondergedompeld in een intensieve tweedaagse sessie. Deze sessie had tot doel de directeuren tot inzichten te laten komen voor wat betreft hun eigen leiderschapsgedrag. De ervaring leert dat dit deel van het traject erg veel energie opleverde bij de verschillende Management Teams.

Wat hebben we ingezet?
Om alle leidinggevenden binnen Neways te bereiken, zowel in Nederland als Duitsland, zijn er gethematiseerde workshops gehouden, onder andere in De Efteling waar het thema ‘Kijk eens anders naar hetzelfde’ goed tot zijn recht kwam. Deze workshops werden enthousiast ontvangen. Medewerkers waarderen het enorm dat hen de mogelijkheid werd geboden om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast vonden ze het goed om op deze manier aan “One Neways” te werken en het is ook gewoon leuk om meer met je collega’s, ook van andere OC’s, in beter contact te komen of elkaar nog beter te begrijpen. Parallel aan deze workshops lopen er in alle OC’s verbeteractiviteiten en zogenaamde DNA sessies waarin de Neways kern- en klantwaarden bij alle medewerkers worden geïntroduceerd. Daarmee wordt het geleerde direct toegepast door leidinggevenden.

Welke resultaten zijn er behaald?
Aan het leiderschapstraject zijn de volgende resultaten te koppelen:

  • de uitstraling wordt door de klant veel meer als “One Neways” ervaren
  • de samenwerking binnen en tussen de verschillende OC’s is verbeterd
  • verschuiving van thema’s (operationeel, tactisch, strategisch) binnen de organisatielagen
  • meer effectiviteit in managementmeetings
  • continue focus op leiderschapsgedrag en interne coaching daarop.


Wat was jouw “highlight” van dit verbetertraject?

Adrie van Bragt: “De thema’s die we tegenwoordig op ons bord hebben liggen zijn van een totaal andere aard dan voorheen. Dat zegt iets over hoe we ons als totale organisatie hebben ontwikkeld. Zijn we er dan? Zeker niet, maar het leiderschapstraject heeft ons geleerd hoe we verder kunnen met de ontwikkeling van onze leidinggevenden en medewerkers. En daar zijn we continu mee aan de slag.”


Bij vragen over de mogelijkheden die we u kunnen bieden kunt u contact opnemen met:
Edwin van der Weele: +31 (0)40 292 78 55 en edwin.van.der.weele@triodin.nl

Project Details

  • Klant:Neways International BV, Son
  • Periode verbetertraject:2014 - 2017
  • Opdracht:Het creëren van een winnende cultuur en “One Neways” door middel van leiderschapsontwikkeling.