Gedragsverandering

Cruciaal voor blijvend verbeterresultaat.

Succesvol resultaat

Gedrag in organisaties wordt vaak gezien als ingewikkeld en moeilijk veranderbaar en krijgt daardoor in verandertrajecten weinig of geen aandacht. Systeem- en procesoplossingen daarentegen zijn snel verzonnen, maar hebben weinig effect wanneer de medewerkers niet kunnen, willen of in staat worden gesteld om mee te bewegen.

Resultaat is dan meestal denken in belemmeringen, ondermijnen met ja-maar-redeneringen, vast houden aan oude gewoontes en beheersen van (een vaak negatief) sentiment in het team. Ongemakken worden daarmee vermeden.

Succesvol resultaat komt echter pas (duurzaam) tot stand als er niet alleen aan de oppervlakte wordt veranderd, maar als ook het bijhorende gedrag en de onderliggende drijfveren en mindsets worden aangesproken. Dan pas worden patronen doorbroken, ontstaan initiatief en innovatie, groeien teams in hun samenwerking en wordt positiviteit de norm. De verbetercultuur groeit daarmee.

triodin_wilber

Ondanks dat gedrag vaak moeilijk en ongrijpbaar lijkt, is de coaching en ondersteuning overzichtelijk in te zetten met het 5 fasen model dat we hanteren.

5 Fasen bij gedragsverandering

triodin_5_fasen_van_gedragsverandering

Coaching helpt medewerkers om het zelfinzicht te vergroten. Medewerkers leren kritisch naar zichzelf te kijken zodat ze de patronen, belemmeringen en kwaliteiten gaan herkennen. Medewerkers ontdekken nieuwe mogelijkheden in zichzelf en leren om dit concreet toe te passen in het dagelijkse werk. Ze komen in beweging. Hierbij gebruiken we diverse technieken en methoden, zoals Insights Discovery, Transactionele Analyse (TA) en Organisational Behaviour Management (OBM).

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe effectief gedrag van leiders en medewerkers in uw organisatie op de kaart kan komen, om zo continu verbeteren écht te laten werken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.