triodin_neways_logo

Lean Green Belt training Neways Duitsland: best spannend!

Het is altijd heel mooi om mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. En gezien een berichtje van één van de deelnemers aan het einde van de Lean Green Belt opleiding voor Neways in Duitsland kan dat best spannend zijn. Maar daarover later meer. 

Volwassenheid ondersteunt ambitie
Neways ziet deze training als een belangrijke pijler onder hun ambities qua groei en ontwikkeling van het bedrijf. Groei in omzet en verdere ontwikkeling van het innovatievermogen om bij te dragen aan duurzaamheid en klantwaarde. Dat innovatievermogen vraagt om een bepaald volwassenheidsniveau van de organisatie.

triodin_organisation_maturity_levels

Dat betekent voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheid van de mensen onder andere:

 • Van: direct (individueel) in oplossingen denken
  Naar: eerst (in teamverband) probleem echt goed begrijpen
 • Van: te veel in één keer willen oplossen
  Naar: duidelijke scope van het verbeterproject
 • Van: oorzaakanalyse op basis van (individuele) meningen
  Naar: (samen) op zoek naar gekwantificeerde oorzaken
 • Van: te snel op één oplossingsrichting vastpinnen
  Naar: keuze uit oplossingsrichtingen op basis van feiten
 • Van: oplossingen over de muur gooien
  Naar: betrokkenen betrekken bij het verbeteren
 • Van: gebrek aan focus op borging
  Naar: borging als geborgd onderdeel van verbetering

Praktische aanpak
triodin_neways_green_belt_diploma_uitreikingIn onze Triodin Lean Green Belt training leren de deelnemers vooral door te doen. Aan de hand van simulaties zoals onze High Five Lean Experience en een A3 verbeterproject in de eigen werkomgeving. In samenwerking met het Lean Certification Platform worden de deelnemers Green Belt gecertificeerd als naast de genoemde praktijkopdracht, een meerkeuzetoets met goed gevolg wordt afgelegd.

Spannend!
Het ontwikkeltraject vergt dus van je dat je zowel in theorie als in praktijk laat zien dat je het verbeteren beheerst. Voor sommigen is dat spannend en dat is heel menselijk. Zo was er in deze lichting deelnemers één deelnemer die op het punt heeft gestaan ermee te stoppen. In het al eerder genoemde berichtje werd dank uitgesproken voor de training en de ervaren steun. Gelukkig hebben we met onze mensgerichte en praktische aanpak, er voor kunnen zorgen dat ook deze deelnemer de Greenbelt met trots kan dragen!

Wilt u meer info over onze trainingen, of de Green Belt training in het bijzonder? Neem dan even contact met ons op.