Next generation therapeutics

Waste elimineren met 5S, een eerste stap op weg naar een continu verbetercultuur

5S is vaak de basis en de eerste stap van grotere verbeterprogramma’s, met de werkplek als uitgangspunt en verbeteringen van veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Geen ingewikkeld verbeterinstrument (5 stappen die elkaar in volgorde opvolgen), maar ook weer niet te onderschatten door het feit dat het met elkaar afspraken maken en deze nakomen direct de cultuur van een team of organisatie raakt. Nieuwsgierig hoe Triodin een klant (next generation therapeutics) heeft ondersteund bij het implementeren van 5S en welke stappen we daartoe hebben genomen?

Waardevolle missie

Het is de ambitie van Triodin om economische, sociale en ecologische waarde te creëren in de continu verbetertrajecten waarbij wij onze klanten ondersteunen. Daarom is het extra mooi om middels 5S werkplekoptimalisatie een organisatie te helpen die onderzoek doet naar behandeling van ernstige ziektes en daarmee bij te dragen aan hun effectiviteit en efficiëntie. Onze klant is een organisatie met als missie om het leven van patiënten te verbeteren door behandeling van hun specifieke ziekte. Hun onderzoek richt zich op ernstige ziektes. Door het onderzoek krijgen patiënten de best mogelijke zorg. Het team is een jong, gedreven en met verschillende nationaliteiten.

Kick-off

Het 5S-project startte, zoals vaak, met een inspirerende High Five Lean Experience in Best. Zie het als een interactieve kick-off (met processimulatie) waarin basistermen van continu verbeteren getraind worden en afhankelijk van de klantvraag accenten kunnen worden gelegd op o.a. leiderschap, effectief gedrag, prestatiedialoog, 5S en gezamenlijk gestructureerd verbeteren.

Vervolg

Na twee enthousiast afgesloten High Five Lean Experiences met veel verbeterenergie, vond het vervolg plaats op locatie waar we dieper in zijn gegaan op de 5 stappen van werkplekoptimalisatie. Aan het einde van de dag waren er direct zichtbare resultaten op de eerste S, Scheiden, maar ook was er een verbeterplan o.b.v. een 5S-audit voor de pilotzone die verdeeld was in drie overzichtelijke kleinere zones. Iedere zone kreeg een gedreven 5S-zonecoördinator die samen met een 5S-team binnen de pilotzone de overige S’en uitvoerde met mooie resultaten.

 Resultaten

Niet altijd ging dit van een leien dakje vanwege de hoge operationele druk, echter liegen de resultaten er niet om. Door hard en goed gepland te werken aan 5S-verbeteringen kregen alle zones in de diverse laboratoria (ook buiten de pilot zone) een opgeruimd en gestructureerd karakter dat aansluit bij het werk wat gedaan wordt. De zonecoördinatoren waren hier vooral in de lead, met ondersteuning van de Labmanager en Triodin. Visual Workplace leverde de 5S-materialen.

Niet alleen is de uitstraling en de structuur sterk verbeterd. Ook lukt het om meer werk te verrichten met een gelijk aantal medewerkers, wat gunstig is voor de doorlooptijd van projecten.

Levendig houden

Verbeterresultaten laten standhouden is één van de lastigste stappen in een verbetertraject, niet waar? Dit is gelukt door een 5S-prestatiedialoog op te starten en dit wekelijks uit te voeren. Aan het whiteboard met het 5S-team wordt er gesproken over de 5S-status, audit scores en openstaande acties. Hierdoor blijft 5S op het netvlies van iedere medewerker.

De resultaten hebben anderen weten te inspireren. Dat heeft geleid tot een nieuwe soortgelijke opdracht bij een organisatie die onderzoek doet naar kanker. Als Triodin zijn we ontzettend trots om hieraan te mogen bijdragen.