Barbas Bellfires

Barbas Bellfires

Informatie Stroom Analyse (ISA) van het Service- en Onderhoudsproces Naar aanleiding van eerdere verbetertrajecten binnen Barbas Bellfires samen met Triodin, was er vanuit de afdeling Customer Support behoefte om ook andere ondersteunende processen tegen het licht te...
Verkade Klimaat

Verkade Klimaat

Ondernemen doe je samen, feesten doe je samen De titel hierboven prijkt op de uitnodiging van Verkade Klimaat voor een presentatie van hun missie, visie en strategie voor de toekomst, in combinatie met een pre-corona ouderwets gezellig feest. Tijdens dat feest...
Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Een transitietraject in coronatijd Verbouwen met de winkel open/dicht Begin 2020 werd Triodin door de Gemeente Eindhoven gevraagd om een doorontwikkeling van de interne organisatie binnen het Sociaal Domein mee vorm te geven. Een grotere uitdaging dan aanvankelijk...
Woonbron

Woonbron

De meerwaarde van RPA Robotic Process Automation bij een woningcorporatie Het afgelopen jaar heeft Triodin binnen Woonbron onder andere ondersteuning geboden bij een continu verbetertraject van het Crediteurenproces. Niet alleen heeft Woonbron de primaire processen...
MegaGroup Veghel

MegaGroup Veghel

High Five Quick Scan Continu op zoek naar verbeterpotentieel MegaGroup heeft als missie om duurzame groei van klanten, medewerkers en andere ‘stakeholders’ mogelijk te maken door op een slimme, gemakkelijke en efficiënte manier wateroplossingen beschikbaar te maken....
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Lean-tools in het JBZ Training Within Industry, standard work en standaardisatie in de strijd tegen corona Weet jij nog wat jíj deed op zondag 15 maart 2020 rond 17.00 uur? Het was de dag waarop het kabinet het besluit nam scholen, kinderopvang en horeca per direct te...